Missie

Mozaïk stelt zich tot taak integrale zorg te bieden aan mensen met psychiatrische en verslavingsstoornissen in combinatie met ernstige problemen op sociaal terrein, met name betreffende wonen, werk, dagbesteding, financiën en justitie. Dikwijls is bovendien sprake van een verstandelijke beperking. Veelal zijn deze mensen niet in staat de weg te vinden naar zorginstellingen, die bovendien geen passend aanbod hebben voor hun vele problemen.

Mozaïk wil deze mensen integrale zorg bieden, dat wil zeggen: medisch-specialistische behandeling (curatieve GGZ) in combinatie met alle hulp die voor betrokkenen nodig is om de weg te vinden naar herstel en maatschappelijke participatie. Mozaïk maakt hierbij gebruik van het aanbod en de deskundigheid van andere partijen, als hoofdaannemer in een ketenzorgmodel. Vanuit deze positie wenst Mozaïk werkzame verbindingen te leggen tussen de verschillende sectoren die zorg bieden aan haar doelgroep.